Gerealiseerde projecten

Er zijn de laatste jaren diverse grondsoorten gestabiliseerd. Hieronder ziet u een opsomming van gerealiseerde projecten over de gehele wereld.

Ontsluitingsweg Teylingen in ’s-Gravenzande

Op het project Tweede Ontsluitingsweg Teylingen in ’s-Gravenzande is Diepe Grondstabilisatie eind oktober 2018 succesvol toegepast voor een grondverbetering van 1.250 m3. Na een rustperiode van twee weken legt KWS Infra Rotterdam de resterende infrastructuur ter plaatse aan. 

Vervangen brug Jirnsumersyl, Jirsum

Vanaf planvorming tot en met besteks omschrijvingen, haalbaarheid en technisch getoetst.

Fietspad F411, Bergambacht - Gouda

Vanaf het moment dat massastabilisatie als reële optie werd gezien voor toepassing in ons project is gezamenlijk (Heijmans, Massastabilisatie international en Antea Group) gezocht naar de kansen en risico’s. Project is eind 2015 gerealiseerd.

Spoorweg Joensuu, Finland

Nieuwe spoorlijn direct naast een bestaande spoorlijn.
Dit project had een veenlaag van 13 meter diep en de diepte van stabilisatie was 5 meter. Daarna zijn er heipalen gebruikt als fundering.

Stabilisatie; de goedkoopste, effectiefste en enige manier.

Valencia haven, Spanje

5 Ha met een volume van 250.000 m3. Maximale diepte 5 meter.

Bassin, Italië

Behandeling gebaggerde modder.

Montenegro

Behandeling verontreinigde grond, Montenegro.

Florida, USA

Project om een bestaande 2-baansweg te verbreden naar een 4-baansweg.
De waterstand van het grondwater was hoog tijdens dit project. De grondsoort is veengrond.
Dit project had een lengte van 14,4 kilometer. De breedte lag tussen de 12 en 20 meter, de diepte was maximaal 4 meter.

New Orleans, USA

Het doel van dit project was het verstevingen van de dijken. In 2005 braken deze door vanwege de orkaan Catherina.