[header-image]

Over massastabilisatie

Massa Stabilisatie International B.V. realiseert massastabilisatieprojecten binnen de randvoorwaarden van een opdrachtgever.

Massastabilisatie
Met massastabilisatie, oftewel grondverbetering, versterken we zachte ondergronden door het toevoegen van organische bindmiddelen. Zo wordt de grond geschikt gemaakt voor de benodigde applicatie. Dit is mogelijk bij grondsoorten als veen, slappe klei, leem en baggerspecie.

Toepassingen
Massastabilisatie maakt de aanleg van wegen, fietspaden, spoorlijnen en pijpleidingen makkelijker. Maar zij is ook uitermate geschikt voor het bouwrijp maken van gronden bestemd voor havens, industrieterreinen of woonomgevingen. Bodemerosie kan met deze methode ook heel goed worden tegengegaan. Benieuwd naar meer toepassingen? Neem dan contact met ons op. 

Cradle-to-cradle
Met massastabilisatie wordt bestaande grond gebruikt. Dat maakt het afgraven en aanbrengen van nieuwe grond overbodig. In de praktijk betekent dit een enorme reductie van transportbewegingen en dus ook een vermindering van CO2-uitstoot. Daarnaast worden natuurlijke bronnen zoveel mogelijk ontzien. Massastabilisatie past daarom perfect in de cradle-to-cradle gedachte. 

Wereldwijd toegepast
Massastabilisatie wordt wereldwijd ingezet, onder meer in Amerika, Brazilië, Ierland, Turkije, Rusland, Scandinavië en diverse landen in Oost-Europa.  

Waarom stabiliseren?
Kostenbesparing is een van de grote voordelen van stabiliseren. Bij wegenbouwprojecten wordt veel grond verzet. Deze is daarna vaak onbruikbaar, omdat hij geen draagkracht of binding meer heeft. Het afvoeren en storten van deze grond, net als de aanvoer van nieuwe, kost veel geld. Bovendien gelden er milieunormen voor het storten van overtollige grond. Dit betekent dus nog meer kosten. Wie grond via massastabilisatie weer bruikbaar maakt, bespaart veel geld.

Kansen in de Benelux
Met name in de Benelux en Duitsland zal massastabilisatie snel bekender raken. Maar ook in andere Europese landen liggen er veel kansen. Door dit proces toe te passen, wordt namelijk niet alleen gebruik gemaakt van een onderbouwde en vernieuwende technologie; het levert ook kostenbesparing op. In veel gevallen gaat het om een fikse reductie in vergelijking met de prijzen van huidige toegepaste technologieën. 

Meer weten?

Praktijkvoorbeelden

Massastabilisatie
  • Massa Stabilisatie International B.V.
  • Hoofdvestiging
  • Daniëlsweg 12
  • 4451 HP  HEINKENSZAND
Contact opnemen